Game nhập vai

Game nhập vai (RPG) là một trong những thể loại game lâu đời nhất. Bạn sẽ nhập vai vào một nhân vật trong game và vượt qua các thử thách, nhiệm vụ mà game đề ra. Các yếu tố như độ khó luôn thay đổi theo mỗi level và bạn cần cải thiện kĩ năng của mình để vượt qua.

Idle Dungeon Manager
Idle Dungeon Manager
ColdFire Games GmbH 1.6.2
4.5 ★ 1.000.000+
Pinku Kult: Hex Mortis
Valorware 1.00
4.7 ★ 100+
The Dark Book
Michele Salvatore Bunetto 3.5.4
4.3 ★ 1.000.000+
Gladiators: Survival in Rome
Colossi Games 1.12.0
4.2 ★ 1.000.000+
Hero Age
Gnik Box 3.6.2
4.6 ★ 100.000+
Tải Dreamdale MOD APK
Dreamdale
SayGames Ltd 1.0.14
4.1 ★ 100.000+
Tap Ninja
Broken Glass 3.1.7
4.2 ★ 50.000+
Tải Dragonary MOD APK
Dragonary
Coinary LTD 2.5.9
4.0 ★ 100.000+
Tải Shelter War MOD APK
Shelter War
Royal Ark 1.11218.19
4.5 ★ 1.000.000+
Noahs Heart
Archosaur Games 1.0.13
5.0 ★ 1.000.000+