Game nhập vai

Game nhập vai (RPG) là một trong những thể loại game lâu đời nhất. Bạn sẽ nhập vai vào một nhân vật trong game và vượt qua các thử thách, nhiệm vụ mà game đề ra. Các yếu tố như độ khó luôn thay đổi theo mỗi level và bạn cần cải thiện kĩ năng của mình để vượt qua.

archero icon
Archero
Habby 2.1.2
5.0 ★ 10.000.000+
shadow fight 3 icon
Shadow Fight 3
NEKKI 1.21.1
5.0 ★ 50.000.000+
shadow fight 2 icon
Shadow Fight 2
N.E.K.K.I 2.6.1
5.0 ★ 100.000.000+
restles dungeon icon
Restless Dungeon
Moustache Banana 1.20
4.0 ★ 100.000+
subway surfers icon
Subway Surfers
S.Y.B.O Games 2.3.0
5.0 ★ 1.000.000.000+
đại hiệp piu piu icon
Đại Hiệp Piu Piu
HiHo 1.10
4.5 ★ 500.000+
witch-spring-2-icon
WitchSpring 2
Kiwiwalks Co.,Ltd 1.35
4.0 ★ 10.000+
afk arena icon
AFK Arena
Lilith Games 1.40.02
4.5 ★ 10.000.000+
nonstop knight 2 icon
Nonstop Knight 2
Flaregames 2.0.0
4.0 ★ 1.000.000+
pocket knight 2 icon
Pocket Knights 2
PITAYA NETWORK LIMITED 2.0.3
4.0 ★ 1.000.000+