Game nhập vai

Game nhập vai (RPG) là một trong những thể loại game lâu đời nhất. Bạn sẽ nhập vai vào một nhân vật trong game và vượt qua các thử thách, nhiệm vụ mà game đề ra. Các yếu tố như độ khó luôn thay đổi theo mỗi level và bạn cần cải thiện kĩ năng của mình để vượt qua.

Evertale
ZigZaGame Inc. 2.0.47
4.5 ★ 100.000.000+
LUNA M: Sword Master
Electronics Extreme Limited 1.0.596
4.5 ★ 10.000.000+
Obey Me!
NTT Solmare Corp. 5.0.15
4.5 ★ 100.000.000+
Star Wars: Galaxy of Heroes
ELECTRONIC ARTS 0.27.909482
4.5 ★ 100.000.000+
Quest Town Saga
Kairosoft Co. 1.3.5
4.5 ★ 100.000.000+
DogLife: BitLife Dogs
Candywriter 1.5.3
5 ★ 100.000.000+
LunaM: PH
SOULGAMES Inc 1.0.593
4.5 ★ 10.000.000+
Royal Revolt 2
Flaregames 7.4.0
4.5 ★ 10.000.000+
Tabou Stories
Nanobit.com 1.14
4.5 ★ 10.000.000+
Hero Siege: Pocket Edition
Panic Art Studios 5.5.16
5 ★ 10.000.000+