Game nhập vai

Game nhập vai (RPG) là một trong những thể loại game lâu đời nhất. Bạn sẽ nhập vai vào một nhân vật trong game và vượt qua các thử thách, nhiệm vụ mà game đề ra. Các yếu tố như độ khó luôn thay đổi theo mỗi level và bạn cần cải thiện kĩ năng của mình để vượt qua.

Loverz
Loverz
Vide View games 1.1.11
4.5 ★ 1.000.000+
RPG Asdivine Cross
RPG Asdivine Cross
KEMCO 1.1.1g
4.5 ★ 1.000.000+
Three Kingdoms & Puzzles
Three Kingdoms
Fingerdance Games 1.30.0
4.5 ★ 1.000.000+
Shironeko Project
Shironeko Project
COLOPL 4.11.0
4.5 ★ 1.000.000+
Villagers & Heroes
3D MMO Villagers & Heroes
Mad Otter Games 4.78.1 (r59015)
4.5 ★ 1.000.000+
The Lost Memories
Ragnarok: The Lost Memories
Gravity Interactive, Inc 1.0.5
4.5 ★ 1.000.000+
Grow ArcherMaster
Grow ArcherMaster
PixelStar Games 1.6.4
4.5 ★ 1.000.000+
HeroShip
HeroShip
PlayHard.Lab 1.5.005
4.5 ★ 1.000.000+
Mighty Party
Mighty Party
PANORAMIK GAMES LTD 1.83
4.5 ★ 100.000.000+
The Quest
The Quest
Redshift Games 18.0.1
4.5 ★ 1.000.000+