Game nhập vai

Game nhập vai (RPG) là một trong những thể loại game lâu đời nhất. Bạn sẽ nhập vai vào một nhân vật trong game và vượt qua các thử thách, nhiệm vụ mà game đề ra. Các yếu tố như độ khó luôn thay đổi theo mỗi level và bạn cần cải thiện kĩ năng của mình để vượt qua.

subway surfers icon
Subway Surfers
S.Y.B.O Games 2.20.5
5.0 ★ 1.000.000.000+
shadow fight 3 icon
Shadow Fight 3
NEKKI 1.25.5
5.0 ★ 50.000.000+
dawn of isles apk
Dawn of Isles
NetEase Games 1.0.21
100.000.000+
archero icon
Archero
Habby 3.1.3
5.0 ★ 10.000.000+
witchspring 4 apk
WitchSpring 4
Kiwiwalks Co.,Ltd. 2.7
4.5 ★ 100.000+
shadow fight 2 icon
Shadow Fight 2
N.E.K.K.I 2.14.0
5.0 ★ 100.000.000+
Soul Worker: Zero
VisionBros 1.0
4.5 ★ 100.000+
undead horde apk
Undead Horde
10tons Ltd 1.1.4.2
4.5 ★ 1.000+
fictif apk
Fictif: Choose Your Own Story
Nix Hydra 1.0.22
4.5 ★ 100.000+
blade-soul-revolution-mod-apk
Blade & Soul: Revolution APK
Netmarble 2.00.034.1
4.5 ★ 5.000.000+