Game mô phỏng

Game mô phỏng luôn đem lại cho bạn nhiều kinh nghiệm thực tế đối với mỗi dự án xây dựng và phát triển đô thị. Bạn có thể xây dựng thành phố, xây dựng các công trình nổi tiếng hay phát triển mảnh đất của mình một cách văn minh hơn. Bạn có thể trải nghiệm Simcity Buildit chẳng hạn. Sẽ rất tuyệt vời đấy!

mega miracle force icon
Mega Miracle Force
Idea Factory 1.0
5.0 ★ 140.000+
construction simulator 3 apk
Construction Simulator 3
astragon Entertainment GmbH 1.2
4.5 ★ 100.000+
prank master 3d apk icon
Prank Master 3D
Lion Studios 1.10
4.5 ★ 10.000.000+
Idle Mafia - Tycoon Manager
Century Game 4.7.0
4.5 ★ 50.000.000+
digimon rearise hack
Digimon ReArise
BANDAI NAMCO Entertainment Inc. 3.2.0
5.0 ★ 1.000.000+
anime restaurant apk icon
Anime Restaurant
DH-Publisher 8.7
4.5 ★ 5.000.000+
gachaverse apk
Gachaverse
Lunime 0.7.8
4.5 ★ 10.000.000+
Class of the Living Dead
Genius Studio Japan Inc. 2.1.8
4.8 ★ 100.000+
cooking tasty mod apk
Cooking Tasty: Restaurant La Cuisine
ONESOFT 1.0.3
4.5 ★ 100.000+
hero wars apk
Hero Wars
NEXTERS GLOBAL LTD 1.127.1419
5.0 ★ 50.000.000+