Game mô phỏng

Game mô phỏng luôn đem lại cho bạn nhiều kinh nghiệm thực tế đối với mỗi dự án xây dựng và phát triển đô thị. Bạn có thể xây dựng thành phố, xây dựng các công trình nổi tiếng hay phát triển mảnh đất của mình một cách văn minh hơn. Bạn có thể trải nghiệm Simcity Buildit chẳng hạn. Sẽ rất tuyệt vời đấy!

Monopoly
Marmalade Game Studio 1.7.14
4.5 ★ 5.000.000+
my pocket girls icon
My Pocket Girls
Vozart Holding LTD 1.112
4.0 ★ 100.000+
adrobale home icon
Adorable Home
HyperBeard 1.22.5
5.0 ★ 10.000.000+
talking tom camp icon
Talking Tom Camp
Outfit7 Limited 1.8.16
5.0 ★ 10.000.000+
idle miner tycoon icon
Idle Miner Tycoon
Kolibri Games 3.96.0
5.0 ★ 50.000.000+
township icon
Township
Playrix 9.3.2
5.0 ★ 100.000.000+
stardew valley icon
Stardew Valley
Chucklefish Limited 1.4.5.145
4.5 ★ 500.000+
farmville 2 icon
Farmville 2
Zynga 20.4.7852
5.0 ★ 50.000.000+
khu vuon tren may icon
Khu vườn trên mây - Zingplay
VNG GAME STUDIOS SEA 3.1.1
4.5 ★ 1.000.000+
survival on raft icon
Survival on Raft: Crafting in the Ocean
Megaplay Studios Free Games 316
4.5 ★ 10.000.000+