Game mô phỏng

Game mô phỏng luôn đem lại cho bạn nhiều kinh nghiệm thực tế đối với mỗi dự án xây dựng và phát triển đô thị. Bạn có thể xây dựng thành phố, xây dựng các công trình nổi tiếng hay phát triển mảnh đất của mình một cách văn minh hơn. Bạn có thể trải nghiệm Simcity Buildit chẳng hạn. Sẽ rất tuyệt vời đấy!

fun hospital apk
Fun Hospital
OrangesGame 2.22.2
5.0 ★ 1.000.000+
idle farming empire apk
Idle Farming Empire
Futureplay 1.41.3
5.0 ★ 10.000.000+
idle casio manager
Idle Casino Manager
ColdFire Games GmbH 2.1.3
5.0 ★ 1.000.000+
fap ceo
FAP CEO
Nakuta 0.984
4.5 ★ 100.000.000+
avakin life icon
Avakin Life
Lockwood Publishing Ltd 1.044.02
5.0 ★ 50.000.000+
coin master icon
Coin Master
Moon Active 3.5.163
5.0 ★ 100.000.000+
Monopoly
Marmalade Game Studio 1.2.5
4.5 ★ 5.000.000+
mini world block art icon
Mini World Block Art
MiniPlay Inc 0.46.0
5.0 ★ 50.000.000+
dragon city icon
Dragon City
Socialpoint 10.4.2
5.0 ★ 100.000.000+
monster legends icon
Monster Legends
Socialpoint 10.0.1
5.0 ★ 50.000.000+