Game mô phỏng

Game mô phỏng luôn đem lại cho bạn nhiều kinh nghiệm thực tế đối với mỗi dự án xây dựng và phát triển đô thị. Bạn có thể xây dựng thành phố, xây dựng các công trình nổi tiếng hay phát triển mảnh đất của mình một cách văn minh hơn. Bạn có thể trải nghiệm Simcity Buildit chẳng hạn. Sẽ rất tuyệt vời đấy!

hay day icon

Hay Day

Supercell 1_47_96
5.0 ★ 100.000.000+
my pocket girls icon

My Pocket Girls

Vozart Holding LTD 1.90
4.0 ★ 100.000+
adrobale home icon

Adorable Home

HyperBeard 1.8.6
5.0 ★ 10.000.000+
my talking tom icon

My Talking Tom

Outfit7 Limited 5.9.0.716
5.0 ★ 500.000.000+
talking tom camp icon

Talking Tom Camp

Outfit7 Limited 1.8.15
5.0 ★ 10.000.000+
idle miner tycoon icon

Idle Miner Tycoon

Kolibri Games 3.03.0
5.0 ★ 50.000.000+
block craft 3d icon

Block Craft 3D

Fun Games For Free 2.12.3
5.0 ★ 100.000.000+
township icon

Township

Playrix 7.5.0
5.0 ★ 100.000.000+
stardew valley icon

Stardew Valley

Chucklefish Limited 1.4.5.145
4.5 ★ 500.000+
teaching feeling icon

Teaching Feeling

RAY 2.5.1
5.0 ★ 1.000.000+