Game mô phỏng

Game mô phỏng luôn đem lại cho bạn nhiều kinh nghiệm thực tế đối với mỗi dự án xây dựng và phát triển đô thị. Bạn có thể xây dựng thành phố, xây dựng các công trình nổi tiếng hay phát triển mảnh đất của mình một cách văn minh hơn. Bạn có thể trải nghiệm Simcity Buildit chẳng hạn. Sẽ rất tuyệt vời đấy!

Gacha Life
Lunime 1.1.4
4.5 ★ 10.000.000+
Pokémon Master
DeNA Co., Ltd 1.0
4.5 ★ 100.000+
design home icon
Design Home
Crowdstar 1.32.010
5.0 ★
simulacra 2 apk
Simulacra 2
Kaigan Games OÜ 2.4.1144.353
4.5 ★ 1.000.000+
blendy juice simulatrion mod apk
Blendy! - Juicy Simulation
Lion Studios 1.2.9
4.5 ★ 10.000.000+
my city cops and robbers apk
My City: Cop and Robbers
My Town Games 1.0.4
4.5 ★ 1.000.000+
Freelancer Simulator
MEDU 2.2.5
4.5 ★ 100.000+
mega miracle force icon
Mega Miracle Force
Idea Factory 1.0
5.0 ★ 140.000+
construction simulator 3 apk
Construction Simulator 3
astragon Entertainment GmbH 1.2
4.5 ★ 100.000+
prank master 3d apk icon
Prank Master 3D
Lion Studios 1.0.1
4.5 ★ 10.000.000+