Game mô phỏng

Game mô phỏng luôn đem lại cho bạn nhiều kinh nghiệm thực tế đối với mỗi dự án xây dựng và phát triển đô thị. Bạn có thể xây dựng thành phố, xây dựng các công trình nổi tiếng hay phát triển mảnh đất của mình một cách văn minh hơn. Bạn có thể trải nghiệm Simcity Buildit chẳng hạn. Sẽ rất tuyệt vời đấy!

House Flipper
PlayWay SA 1.102
4.5 ★ 10.000.000+
Producer: Choose Your Star
Amrita Studio 1.84
4.5 ★ 100.000.000+
Fishing Clash
Ten Square Games 1.0.173
4.5 ★ 100.000.000+
Havenless
StoryTaco.inc 1.5.0
4.5 ★ 100.000.000+
Idle Magic School
Longames 2.3.0
4.5 ★ 10.000.000+
Cell to Singularity
ComputerLunch 10.38
4.5 ★ 10.000.000+
Real Flight Simulator
RORTOS 1.5.0
4.5 ★ 10.000.000+
BitLife
Candywriter 2.8.3
4.5 ★ 10.000.000+
Galaxy Attack: Alien Shooter
OneSoft Global PTE. LTD. 37.1
4.5 ★ 10.000.000+
SIMULACRA
Kaigan Games OÜ 1.0.53
4.5 ★ 10.000.000+