Game mô phỏng

Game mô phỏng luôn đem lại cho bạn nhiều kinh nghiệm thực tế đối với mỗi dự án xây dựng và phát triển đô thị. Bạn có thể xây dựng thành phố, xây dựng các công trình nổi tiếng hay phát triển mảnh đất của mình một cách văn minh hơn. Bạn có thể trải nghiệm Simcity Buildit chẳng hạn. Sẽ rất tuyệt vời đấy!

dragon city icon
Dragon City
Socialpoint 12.4.2
5.0 ★ 100.000.000+
dragon mania legends icon
Dragon Mania Legends
Gameloft SE 6.3.1c
5.0 ★ 50.000.000+
monster legends icon
Monster Legends
Socialpoint 12.0.5
5.0 ★ 50.000.000+
mini world block art icon
Mini World Block Art
MiniPlay Inc 0.54.6
5.0 ★ 50.000.000+
my talking tom icon
My Talking Tom
Outfit7 Limited 6.5.4.818
5.0 ★ 500.000.000+
Idle Streamer!
MOONEE PUBLISHING LTD 1.36
4.5 ★ 5.000.000
block craft 3d icon
Block Craft 3D
Fun Games For Free 2.13.25
5.0 ★ 100.000.000+
farmville 3 mod apk
FarmVille 3
Zynga 1.8.15142
4.5 ★ 1.000.000+
my city high school mod apk
My City: High School
My Town Games Ltd 2.5.1
4.5 ★ 10.000+
hay day icon
Hay Day
Supercell 1.51.91
5.0 ★ 100.000.000+