Game mô phỏng

Game mô phỏng luôn đem lại cho bạn nhiều kinh nghiệm thực tế đối với mỗi dự án xây dựng và phát triển đô thị. Bạn có thể xây dựng thành phố, xây dựng các công trình nổi tiếng hay phát triển mảnh đất của mình một cách văn minh hơn. Bạn có thể trải nghiệm Simcity Buildit chẳng hạn. Sẽ rất tuyệt vời đấy!

dragon city icon
Dragon City
Socialpoint 12.8.2
5.0 ★ 100.000.000+
teaching feeling icon
Teaching Feeling
RAY 2.6.1
5.0 ★ 1.000.000+
Trucker Real Wheels
Feofun Limited 4.5.0
4.5 ★ 1.000.000+
Hollywood Story: Fashion Star
Nanobit.com 10.6
4.5 ★ 1.000.000+
hungry dragon apk
Hungry Dragon
Ubisoft 3.18
4.5 ★ 100.000+
mini world block art icon
Mini World Block Art
MiniPlay Inc 0.55.5
5.0 ★ 50.000.000+
Farming Simulator 20
GIANTS Software 0.0.0.78
4.5 ★ 1.000.000+
Idle Dungeon Manager
ColdFire Games GmbH 0.24.1
4.5 ★ 10.000.000+
My Little Paradise
BucketPlay Inc. 2.19.0
4.5 ★ 1.000.000+
Judgment Day
Matchingham Games 1.3.6
4.5 ★ 100.000+