Game mô phỏng

Game mô phỏng luôn đem lại cho bạn nhiều kinh nghiệm thực tế đối với mỗi dự án xây dựng và phát triển đô thị. Bạn có thể xây dựng thành phố, xây dựng các công trình nổi tiếng hay phát triển mảnh đất của mình một cách văn minh hơn. Bạn có thể trải nghiệm Simcity Buildit chẳng hạn. Sẽ rất tuyệt vời đấy!

anime restaurant apk icon
Anime Restaurant
DH-Publisher 6.2
4.5 ★ 5.000.000+
gachaverse apk
Gachaverse
Lunime 0.7.8
4.5 ★ 10.000.000+
Class of the Living Dead
Genius Studio Japan Inc. 2.0.7
4.8 ★ 100.000+
cooking tasty mod apk
Cooking Tasty: Restaurant La Cuisine
ONESOFT 1.0.3
4.5 ★ 100.000+
hero wars apk
Hero Wars
NEXTERS GLOBAL LTD 1.72.1
5.0 ★ 50.000.000+
star trek fleet command apk
Star Trek: Fleet Command
Scopely 1.000.12478
4.5 ★ 5.000.000+
mini football apk
Mini Football
Miniclip.com 1.2.0
4.5 ★ 10.000.000+
sushi roll 3d apk
Sushi Roll 3D
SayGames 1.0.34
4.5 ★ 10.000.000+
game of thrones apk
Game of Thrones: Beyond the Wall
Behaviour Interactive 1.4.0
4.5 ★ 500.000+
FFBE WAR OF THE VISIONS
2.2.0
4.5 ★ 50.000+