Game chiến thuật

Các tựa game chiến thuật luôn đòi hỏi bạn phải phát huy hết khả năng lãnh đạo của mình. Từ việc phát triển nông nghiệp đến xây dựng thành trì, điều quân. Một số trò chơi phòng thủ yêu cầu bạn cần phải tính toán thật kĩ khi xây dựng tháp phòng thủ. Tuy nhiên, nếu bạn là fans của tựa game chiến thuật thì đây là những yếu tố rất bình thường và nó chính là sức hấp dẫn riêng của thể loại này.

Idle Construction 3D
Idle Construction 3D
Green Panda Games 2.16
4.5 ★ 1.000.000+
City Gangster Bank Robbery
City Gangster Bank Robbery
Oscar Games 2.7
4.5 ★ 1.000.000+
Unciv
Unciv
Yair Morgenstern 4.1.1-patch2
4.5 ★ 1.000.000+
Army Men Strike
Army Men Strike
Volcano Force 3.136.1
4.5 ★ 1.000.000+
Warhammer 40.000
Warhammer 40,000: Lost Crusade
Nuverse 2.5.0
5 ★ 1.000.000+
Reactor - Energy Sector Tycoon
Reactor - Energy Sector Tycoon
RSGapps - Idle Tycoon Games 1.72.16
4.5 ★ 100.000+
Gangpire
Gangpire: Fire & Fury
Joystix Limited 1.5.1
4.5 ★ 1.000.000+
Home Design - House Makeover Story
Home Design Story
LETS FUN - publisher of match 3 puzzle game 1.2.8
4.5 ★ 1.000.000+
Random Hero
Random Hero
Strategy 1.2.8
4.5 ★ 1.000.000+
Nightclub Empire
Nightclub Empire
RSGapps - Idle Tycoon Games 1.01.12
4.5 ★ 1.000.000+